<=                    НАЧАЛО                    =>